Twoje Przedszkole w Obiechowie

W3A.PL Sp. z o.o. w partnerstwie z Gminą Słupia w okresie 1 sierpnia 2017r.- 30 czerwca 2018r. realizuje projekt o numerze RPSW.08.03.01-26-0009/17 pt. „Twoje Przedszkole w Obiechowie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego 8.3.1 Upowszechnienie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją rekrutacyjną.


pdfAnkieta.pdf

pdfDeklaracja_uczestnictwa_dziecka_w_Projekcie.pdf

pdfDeklaracja_uczestnictwa_w_proj.-_nauczyciel.pdf

pdfFormularz_rekr._-_nauczyciel.pdf

pdfFormularz_rezygnacji_udziału_w_Projekcie.pdf

pdfKwestionariusz_osobowy_dot._dziecka.pdf

pdfOswiadczenie_kandydata_-_nauczyciel.pdf

pdfOświadczenie_o_zapoznaniu_się_z_regulaminem.pdf

pdfOświadczenie_rodzica.pdf

pdfOświadczenie_uczestnika_projektu.pdf

pdfRegulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie.pdf

pdfUmowa_uczestnictwa_w_projekcie.pdf