HARMONOGRAMY WSPARCIA

1. Plany pracy - podstawa programowa:

pdfSTYCZEN_2018_-_plan_pracy_gr._I.pdf

pdfSTYCZEN_2018_-_plan_pracy_gr._II.pdf

pdfSTYCZEN_2018_-_plan_pracy_gr._III.pdf

pdfSTYCZEN_2018_-_plan_pracy_gr._VII.pdf

pdfLUTY_-_plan_pracy_gr_I.pdf

pdfLUTY_-_plan_pracy_gr.II.pdf

pdfLUTY_-_plan_pracy_gr.III.pdf

pdfLUTY_-_plan_pracy_gr.VII.pdf

pdfMarzec_-_plan_pracy_gr.I.pdf

pdfMarzec_-_plan_pracy_gr.II.pdf

pdfMarzec_-_plan_pracy_gr.III.pdf

pdfMarzec_-_plan_pracy_gr.VII.pdf

pdfKwiecień_-_plan_pracy_gr._1.pdf

pdfKwiecień_-_plan_pracy_gr._2.pdf

pdfKwiecień_-_plan_pracy_gr._3.pdf

pdfKwiecień_-_plan_pracy_gr.7.pdf

pdfMaj_-_plan_pracy_gr.I.pdf

pdfMaj_-_plan_pracy_gr.II.pdf

pdfMaj_-_plan_pracy_gr.III.pdf

pdfMaj_-_plan_pracy_gr.VII.pdf

pdfCzerwiec_-_plan_pracy_gr.1.pdf

pdfCzerwiec_-_plan_pracy_gr._2.pdf

pdfCzerwiec_-_plan_pracy_gr._3.pdf

pdfCzerwiec_-_plan_pracy_gr._7.pdf

pdfWrzesień_-_plan_pracy_gr._I.pdf

pdfWrzesień_-_plan_pracy_gr._II.pdf

pdfWrzesień_-_plan_pracy_gr._III.pdf

pdfWrzesień_-_plan_pracy_gr._VII.pdf

pdfPAŹDZIERNIK_plan_pracy_gr._I.pdf

pdfPAZDZIERNIK_plan_pracy_gr.II.pdf

pdfPAZDZIERNIK_plan_pracy_gr._III.pdf

pdfPAZDZIERNIK_plan_pracy_gr.VII.pdf

pdfListopad_-_plan_pracy_gr._I.pdf

pdfListopad_-_plan_pracy_gr._II.pdf

pdfListopad_-_plan_pracy_gr._III.pdf

pdfListopad_-_plan_pracy_gr._VII.pdf

pdfGrudzień_-_plan_pracy_gr._I.pdf

pdfGrudzień_-_plan_pracy_gr.II.pdf

pdfGrudzień_-_plan_pracy_gr.III.pdf

pdfGrudzień_-_plan_pracy_gr.VII.pdf


2. Harmonogram szkoleń dla nauczycieli:

Dostępne wkrótce

3. Harmonogram wycieczek:

Dostępne wkrótce

4. Harmonogram zajęć dodatkowych:

pdfharmonogram_form_wsparcia_-TERAPIA_indywidualne_AKTUALIZACJA.pdf

pdfharmonogram_form_wsparcia_GIMNASTYKA_AKTUALIZACJA.pdf

pdfharmonogram_form_wsparcia_TERAPIA_grupowe.pdf

pdfharmon__wsparcia_JEZYK_ANGIELSKI_AKTUALIZACJA.pdf

pdfharm__form_wspar_ARTETERAPIA_AKTUALIZACJA.pdf

pdfharm__form_wspar_LOGOPEDIA_indywidualne_AKTUALIZACJA.pdf

pdfharm__form_wspa_LOGOPEDIA_grupowe_AKTUALIZACJA.pdf