W3A.pl

Fundusze unijne

10 LAT DOŚWIADCZEŃ
W POZYSKIWANIU I ROZLICZANIU
DOTACJI UNIJNYCH

Pozyskiwanie funduszy unijnych

Od blisko 10 lat specjalizujemy się w zakresie uzyskania i rozliczania dotacji z UE. Mamy doświadczenie zarówno z projektami innowacyjnymi, aktywizacyjnymi, jak i edukacyjnymi.

 

W tym okresie napisaliśmy dziesiątki projektów. Zdecydowana większość otrzymała dofinansowanie.

 

Nasza kadra to osoby z odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem, koordynujące i rozliczające projekty. To jednocześnie osoby z doświadczeniem zawodowym zdobytym w trakcie pracy przy rozliczaniu projektów w instytucjach odpowiedzialnych za wdrażanie funduszy europejskich. W ramach naszej struktury mamy osobny dział rozliczeń, który zajmuje się rozliczaniem i sprawozdawczością projektową.

 

Regularnie prowadzimy kilkadziesiąt projektów. W większości z nich występujemy jako podwykonawcy, koordynujący na zlecenie beneficjenta.

 

Wartość realizowanych wniosków to kilkadziesiąt milionów złotych. Są wśród nich zarówno projekty ryczałtowe (do 100 tys. EUR), jak i projekty naukowo-badawcze o wartości powyżej 5 mln zł.

Jako beneficjent jesteśmy zapraszani przez instytucje, którym podlegamy, na konferencje celem przedstawienia realizowanych projektów.

Wszystkie projekty są regularnie monitorowane przez instytucje zarządzające, do tej pory uczestniczyliśmy w kilkudziesięciu kontrolach. W całym okresie żaden z projektów nie został obciążony karą finansową z powodu naszych uchybień.

Zapraszamy do współpracy.

Skip to content