W3A.pl

Fundusze unijne

10 LAT DOŚWIADCZEŃ
W POZYSKIWANIU I ROZLICZANIU
DOTACJI UNIJNYCH

Pozyskiwanie funduszy unijnych

W3A.PL sp. z o.o. jest od blisko 10 lat specjalistą w zakresie uzyskania i rozliczania dotacji z UE. Mamy doświadczenie zarówno z projektami innowacyjnymi, aktywizacyjnymi, jak i edukacyjnymi.

W tym okresie napisaliśmy kilkadziesiąt projektów. Zdecydowana większość dostała dofinansowanie.

Nasza kadra to osoby z odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem, koordynujące i rozliczające projekty. Nasz pozostały zespół to osoby z doświadczeniem zawodowym zdobytym w trakcie pracy przy rozliczaniu projektów w instytucjach odpowiedzialnych za wdrażanie funduszy europejskich. W ramach naszej strukturze mamy osobny Dział Rozliczeń, który zajmuje się rozliczaniem i sprawozdawczością.

Aktualnie prowadzimy kilkadziesiąt projektów. W większości z nich występujemy jako podwykonawcy, koordynujący na zlecenie beneficjenta.

Wartość realizowanych wniosków to kilkadziesiąt milionów złotych. Są wśród nich zarówno projekty ryczałtowe (do 100 tys EUR) jak i projekty naukowo-badawcze o wartości powyżej 5 mln zł.

Jako beneficjent jesteśmy zapraszani przez instytucje, którym podlegamy, na konferencje celem przedstawienia realizowanych projektów. Wszystkie projekty są regularnie monitorowane przez instytucje zarządzające, do tej pory uczestniczyliśmy w kilkudziesięciu kontrolach. W całym okresie żaden z projektów nie został obciążony karą finansową z powodu naszych uchybień.