Konkursy

Otwórz przedszkole w Warmińsko-Mazurskim!

W województwie warmińsko-mazurskim obecnie ogłoszony jest konkurs dotyczący tworzenia placówek przedszkolnych/oddziałów tak, by zapewnić równy dostęp do wysokiej jakości edukacji. Działania te można sfinansować z funduszy unijnych i budżetu...

Wsparcie dla szkół zawodowych w Zachodniopomorskim

W województwie zachodniopomorskim obecnie ogłoszony jest konkurs dotyczący dostosowania systemów kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Działania te można sfinansować z funduszy unijnych w 90%. W załączniku przesyłamy informację,...

Otwórz przedszkole w Opolskim!

W województwie opolskim obecnie ogłoszony jest konkurs dotyczący tworzenia placówek przedszkolnych/oddziałów tak, by zapewnić równy dostęp do wysokiej jakości edukacji. Działania te można sfinansować z funduszy unijnych i budżetu...

Otwórz przedszkole w Świętokrzyskim!

W województwie świętokrzyskim obecnie ogłoszony jest konkurs dotyczący tworzenia Placówek opieki nad dziećmi od lat 3 bądź ich oddziałów w już istniejących placówkach tak, by umożliwić rodzicom/opiekunom powrót na...

Żłobek lub Klub Dziecięcy w Kujawsko-Pomorskim!

W województwie kujawsko-pomorskim obecnie ogłoszony jest konkurs dotyczący tworzenia Placówek opieki nad dziećmi do lat 3 bądź ich oddziałów w już istniejących placówkach tak, by umożliwić rodzicom/opiekunom powrót na...
Skip to content