Konkursy

Aktualne konkursy

Żłobek lub Klub Dziecięcy w Małopolskiem!

W województwie małopolskim obecnie ogłoszony jest konkurs dotyczący tworzenia Placówek opieki nad dziećmi do lat 3 bądź ich oddziałów w już istniejących placówkach. Z uwagi na to, że obecna...

Zakończone konkursy

Wsparcie szkół zawodowych w Podkarpackim

W województwie kujawsko-pomorskim obecnie ogłoszony jest konkurs dotyczący zapewnienia równego dostępu do wysokiej jakości edukacji zawodowej. Działania te można sfinansować z funduszy unijnych w 90%. W załączniku przesyłamy informację,...

Wsparcie szkół ogólnokształcących w Kujawsko-Pomorskim

W województwie kujawsko-pomorskim obecnie ogłoszony jest konkurs dotyczący zapewnienia równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej i ponadpodstawowej. Działania te można sfinansować z funduszy unijnych w 95%. W załączniku...

Wsparcie szkół zawodowych w Kujawsko-Pomorskim

W województwie kujawsko-pomorskim obecnie ogłoszony jest konkurs dotyczący zapewnienia równego dostępu do wysokiej jakości edukacji zawodowej. Działania te można sfinansować z funduszy unijnych w 90%. W załączniku przesyłamy informację,...

Wsparcie dla szkół ponadpodstawowych w Małopolskim

W województwie małopolskim obecnie ogłoszony jest konkurs dotyczący zapewnienia równego dostępu do wysokiej jakości edukacji ponadpodstawowej oraz ponadgimnazjalnej. Działania te można sfinansować z funduszy unijnych w 95%. W załączniku...

Wsparcie dla szkół kształcenia ogólnego w Dolnośląskim

W województwie dolnośląskim obecnie ogłoszony jest konkurs dotyczący zapewnienia równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej oraz ponadgimnazjalnej. Działania te można sfinansować z funduszy unijnych w 95%. W...

Otwórz przedszkole w Podlaskim!

W województwie podlaskim obecnie ogłoszony jest konkurs dotyczący tworzenia placówek przedszkolnych/oddziałów tak, by zapewnić równy dostęp do wysokiej jakości edukacji. Działania te można sfinansować z funduszy unijnych i budżetu...

Otwórz przedszkole w Kujawsko-Pomorskim!

W województwie kujawsko-pomorskim obecnie ogłoszony jest konkurs dotyczący tworzenia placówek przedszkolnych/oddziałów tak, by zapewnić równy dostęp do wysokiej jakości edukacji. Działania te można sfinansować z funduszy unijnych i budżetu...

Otwórz przedszkole w Lubuskim!

W województwie opolskim obecnie ogłoszony jest konkurs dotyczący tworzenia placówek przedszkolnych/oddziałów tak, by zapewnić równy dostęp do wysokiej jakości edukacji. Działania te można sfinansować z funduszy unijnych i budżetu...

Żłobek lub Klub Dziecięcy w Łódzkim!

W województwie łódzkim obecnie ogłoszony jest konkurs dotyczący tworzenia Placówek opieki nad dziećmi do lat 3 bądź ich oddziałów w już istniejących placówkach tak, by umożliwić rodzicom/opiekunom powrót na...

Żłobek lub Klub Dziecięcy w Łódzkim!

W województwie łódzkim obecnie ogłoszony jest konkurs dotyczący tworzenia Placówek opieki nad dziećmi do lat 3 bądź ich oddziałów w już istniejących placówkach tak, by umożliwić rodzicom/opiekunom powrót na...

Żłobek lub Klub Dziecięcy w Łódzkim!

W województwie łódzkim obecnie ogłoszony jest konkurs dotyczący tworzenia Placówek opieki nad dziećmi do lat 3 bądź ich oddziałów w już istniejących placówkach tak, by umożliwić rodzicom/opiekunom powrót na...

Żłobek lub Klub Dziecięcy w Warmińsko-Mazurskim!

W województwie warmińsko-mazurskim obecnie ogłoszony jest konkurs dotyczący tworzenia Placówek opieki nad dziećmi do lat 3 bądź ich oddziałów w już istniejących placówkach tak, by umożliwić rodzicom/opiekunom powrót na...

Żłobek lub Klub Dziecięcy w Łódzkim!

W województwie łódzkim obecnie ogłoszony jest konkurs dotyczący tworzenia Placówek opieki nad dziećmi do lat 3 bądź ich oddziałów w już istniejących placówkach tak, by umożliwić rodzicom/opiekunom powrót na...

Żłobek lub Klub Dziecięcy w Świętokrzyskim!

W województwie pomorskim obecnie ogłoszony jest konkurs dotyczący tworzenia Placówek opieki nad dziećmi do lat 3 bądź ich oddziałów w już istniejących placówkach tak, by umożliwić rodzicom/opiekunom powrót na...

Żłobek lub Klub Dziecięcy w Pomorskim!

W województwie pomorskim obecnie ogłoszony jest konkurs dotyczący tworzenia Placówek opieki nad dziećmi do lat 3 bądź ich oddziałów w już istniejących placówkach tak, by umożliwić rodzicom/opiekunom powrót na...

Wsparcie dla szkół zawodowych w Zachodniopomorskim

W województwie zachodniopomorskim obecnie ogłoszony jest konkurs dotyczący dostosowania systemów kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Działania te można sfinansować z funduszy unijnych w 90%. W załączniku przesyłamy informację,...

Otwórz przedszkole w Warmińsko-Mazurskim! - zakończony

W województwie warmińsko-mazurskim obecnie ogłoszony jest konkurs dotyczący tworzenia placówek przedszkolnych/oddziałów tak, by zapewnić równy dostęp do wysokiej jakości edukacji. Działania te można sfinansować z funduszy unijnych i budżetu...

Otwórz przedszkole w Opolskim! - zakończony

W województwie opolskim obecnie ogłoszony jest konkurs dotyczący tworzenia placówek przedszkolnych/oddziałów tak, by zapewnić równy dostęp do wysokiej jakości edukacji. Działania te można sfinansować z funduszy unijnych i budżetu...

Otwórz przedszkole w Świętokrzyskim! - zakończony

W województwie świętokrzyskim obecnie ogłoszony jest konkurs dotyczący tworzenia Placówek opieki nad dziećmi od lat 3 bądź ich oddziałów w już istniejących placówkach tak, by umożliwić rodzicom/opiekunom powrót na...

Żłobek lub Klub Dziecięcy w Kujawsko-Pomorskim! - zakończony

W województwie kujawsko-pomorskim obecnie ogłoszony jest konkurs dotyczący tworzenia Placówek opieki nad dziećmi do lat 3 bądź ich oddziałów w już istniejących placówkach tak, by umożliwić rodzicom/opiekunom powrót na...
Skip to content