TwojePrzedszkole w Kołczynie

W3A.PL Sp. z o.o. w partnerstwie z Gminą Krzeszyce w okresie 1 lipca 2016r.- 30 czerwca 2017r. realizuje projekt o numerze RPLB.08.01.01-08-0004/15 pt. „TwojePrzedszkole w Kołczynie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach Osi priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja, działania 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, poddziałania […]

Czytaj dalej… from TwojePrzedszkole w Kołczynie

Skip to content