TwojePrzedszkole w Kołczynie

W3A.PL Sp. z o.o. w partnerstwie z Gminą Krzeszyce w okresie 1 lipca 2016r.- 30 czerwca 2017r. realizuje projekt o numerze RPLB.08.01.01-08-0004/15 pt. „TwojePrzedszkole w Kołczynie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach Osi priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja, działania 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, poddziałania 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej- projekty realizowane poza formułą ZIT.

ZAPYTANIA OFERTOWE:

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym w formie rozeznania rynku na następujące usługi:

– stanowisko nauczyciela w punkcie przedszkolnym w Kołczynie

pdfrozeznanie_nauczyciel_-_wzór.pdf

docxFormularz_oferty-nauczyciel__załączniki_-_wzór.docx

– stanowisko pomocy nauczyciela w punkcie przedszkolnym w Kołczynie

pdfrozeznanie_pomoc_nauczyciela_-_wzór.pdf

docxFormularz_oferty_-_pomoc_nauczyciela__załączniki_-_wzór.docx

– dowóz dzieci z terenu gminy Krzeszyce do i z punktu przedszkolnego

pdfrozeznanie_rynku_dowóz_-_wzór.pdf

docxFormularz_oferty-dowóz_-_wzór.docx

– catering dla dzieci w punkcie przedszkolnym w Kołczynie

pdfrozeznanie_rynku_catering_-__WZÓR.pdf

docxFormularz_oferty-catering__załączniki_-_wzór.docx

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content