Poszerzanie perspektyw zawodowych poprzez budowanie wyspecjalizowanej kadry IT

Projekt: „Poszerzanie perspektyw zawodowych poprzez budowanie wyspecjalizowanej kadry IT” dofinansowywany ze środków Unii Europejskiej Nr Projektu: RPWP.08.03.02-30-0169/16 Projekt realizowany jest przez: W3A PL Sp. z o.o. Ul. Śniadeckich 1/10 60-773 Poznań w partnerstwie z: Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki Ul. Piękna 56a/3 50-506 Wrocław Blue Sun Consulting Sp. z o.o. Pl. Solny 15 50-062 Wrocław Projekt […]

Czytaj dalej… from Poszerzanie perspektyw zawodowych poprzez budowanie wyspecjalizowanej kadry IT

Program rozwoju kwalifikacji zawodowych dla mieszkańców Poznania

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Projekt realizowany jest przez: Blue Sun Consulting Sp. z o.o. Pl. Solny 15 50-062 Wrocław w partnerstwie z: Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki Ul. Piękna 56a/3 […]

Czytaj dalej… from Program rozwoju kwalifikacji zawodowych dla mieszkańców Poznania

Klub Malucha Smerfna Chata

Projekt „Klub Malucha Smerfna Chata” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 – Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4. Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.4.1. – Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem i głównym Beneficjentem projektu jest firma W3A.PL Sp. z […]

Czytaj dalej… from Klub Malucha Smerfna Chata

Twoje Przedszkole w Alwerni

Projekt „Twoje Przedszkole w Alwerni” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, – Oś priorytetowa 10 – Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.1. – Wychowanie przedszkolne ZIT, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem i głównym Beneficjentem projektu jest firma W3A.PL Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, Partnerem jest […]

Czytaj dalej… from Twoje Przedszkole w Alwerni

SENTIMENTI – analizator emocji w słowie pisanym

Celem projektu B+R jest stworzenie oprogramowania SENTIMENTI umożliwiającego analizę treści pisanych, w szczególności internetowych, pod kątem emocji i wydźwięku emocjonalnego. Oprogramowanie, jako pierwsze w języku polskim, zostanie zaprojektowane w oparciu o jeden z teoretycznych modeli, zakładający istnienie kilku odrębnych kulturowo uniwersalnych i biologicznie uwarunkowanych emocji, tj. MODEL EKMANA (wiążący emocje z ekspresją mimiczną), MODEL EMOCJI […]

Czytaj dalej… from SENTIMENTI – analizator emocji w słowie pisanym

Klub Dziecięcy Małe Gwiazdy w Suwałkach

Klub Dziecięcy został stworzony w ramach projektu pt. „Klub Dziecięcy Małe Gwiazdy w Suwałkach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz jest wdrażany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Liderem i głównym Beneficjentem projektu jest firma W3A.PL Sp. z o.o., która swoją siedzibę ma w Poznaniu, […]

Czytaj dalej… from Klub Dziecięcy Małe Gwiazdy w Suwałkach

Klub Dziecięcy Małe Gwiazdy w Suwałkach

Klub Dziecięcy został stworzony w ramach projektu pt. „Klub Dziecięcy Małe Gwiazdy w Suwałkach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz jest wdrażany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Liderem i głównym Beneficjentem projektu jest firma W3A.PL Sp. z o.o., która swoją siedzibę ma w Poznaniu, […]

Czytaj dalej… from Klub Dziecięcy Małe Gwiazdy w Suwałkach

Twoje Przedszkole w Obiechowie

W3A.PL Sp. z o.o. w partnerstwie z Gminą Słupia w okresie 1 sierpnia 2017r.- 30 czerwca 2018r. realizuje projekt o numerze RPSW.08.03.01-26-0009/17 pt. „Twoje Przedszkole w Obiechowie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości […]

Czytaj dalej… from Twoje Przedszkole w Obiechowie

Twoje przedszkole w Siechnicach

W3A.PL Sp. z o.o. w partnerstwie z Gminą Siechnice w okresie 1 sierpnia 2017r.- 31 sierpnia 2018r. realizuje projekt o numerze RPDS.10.01.02-02-0060/16 pt. „TwojePrzedszkole w Siechnicach” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 10. Edukacja, działania 10.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 10.1.2. Zapewnienie równego […]

Czytaj dalej… from Twoje przedszkole w Siechnicach

Skip to content