„SENTIMENTI” – analizator emocji w słowie pisanym

Numer projektu:

POIR.01.01.01-00-0472/16

Data rozpoczęcia:

01.06.2017

Data zakończenia:

31.10.2019

Realizowany w ramach

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Działania

Oś priorytetowa 1 – Wsparcie prowadzenie prac B + R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1 – Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1. – Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Realizowany przez

firmę W3A.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, która jest Beneficjentem projektu.

Cel główny projektu

stworzenie oprogramowania SENTIMENTI umożliwiającego analizę treści pisanych, w szczególności internetowych, pod kątem emocji i wydźwięku emocjonalnego. Projekt realizowany w okresie od 1.06.2017 r. do 31.10.2019 r.

Informacje o projekcie

Oprogramowanie, jako pierwsze w języku polskim, zostanie zaprojektowane w oparciu o jeden z teoretycznych modeli, zakładający istnienie kilku odrębnych kulturowo uniwersalnych i biologicznie uwarunkowanych emocji, tj. MODEL EKMANA (wiążący emocje z ekspresją mimiczną), MODEL EMOCJI PLUTCHIKA (pozwalający na uchwycenie zarówno intensywności emocji oraz stopnia ich podobieństwa) bądź MODEL GENEVA EMOTION WHEEL (zakładający podejście wymiarów emotywnych poprzez umieszczenie poszczególnych grup emocji w przestrzeni znaku emocji i kontroli oraz posiadający pięciostopniową skalę intensywności emocji).

Oparcie technologii na wskazanych modelach pozwoli na scharakteryzowanie wypowiedzi pod względem oceny polaryzacji wydźwięku i podstawowych emocji – w odróżnieniu do obecnych rozwiązań, oferujących wyłączanie polaryzację wydźwięku jako negatywną, pozytywną lub neutralną. Opisy tego typu mająszerokie zastosowanie w monitoringu mediów, analityce, marketingu oraz komunikatorów internetowych. Ponadto, nowa technologia pozwoli na integrację z systemami użytkowników zainteresowanych analizą treści (np. social media) oraz umożliwi przetwarzanie treści pisanych na portalach, czatach, forach dokonując analizy rozpoznającej wyrażane w nich emocje oraz polaryzację wydźwięku, w formie raportów natężenia emocjonalnego badanej treści.

Zaimplementowane w oprogramowaniu algorytmy będą uwzględniały kontekst wystąpienia użytych słów i fraz w oparciu o rozbudowane, efektywne gramatyki analizy lokalnej oparte na metodach inżynierii języka naturalnego. Oprogramowanie pozwoli na łatwe, półautomatyczne dostrajanie go metodami maszynowego uczenia się do wybranych zbiorów dziedzin tematycznych w celu osiągnięcia maksymalnej jakości działania.

Wartość projektu

5.843.511,50 zł

Wartość dofinansowania

4.427.520,09 zł

Rekrutacja

Kontakt

W3A.PL.sp. z o.o.:
ul. Piątkowska 110 A/1,
60-649 Poznań
www.sentimenti.pl
Tel. (61) 624 85 80
kontakt@sentimenti.pl

sentimenti.pl

Skip to content