Twoje Przedszkole w Alwerni

Projekt „Twoje Przedszkole w Alwerni” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, – Oś priorytetowa 10 – Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.1. – Wychowanie przedszkolne ZIT, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Liderem i głównym Beneficjentem projektu jest firma W3A.PL Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, Partnerem jest Gmina Alwernia.

Celem głównym projektu jest upowszechnienie i wzrost poziomu jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w istniejącym Przedszkolu
Samorządowym w Kwaczale, dla 25 dzieci 3-4 letnich, oraz organizacja zajęć dodatkowych dla wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola (w sumie 70 dzieci – mieszkańców gminy Alwernia).

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.08.2018 do 31.08.2019.

W ramach projektu sala pobytu dzieci zostanie w pełni wyposażona w meble, zabawki i pomoce dydaktyczne, dostosowane do wieku i potrzeb dzieci 3-4 letnich, wspomagające ich rozwój, zainteresowania i uzdolnienia. Dzieciom zostanie zapewniona bezpłatna opieka, sprawowana przez kadrę posiadającą odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Zapewnione również zostanie wyżywienie, organizowane będą imprezy okolicznościowe oraz wycieczki.

Ogólna wartość projektu: 327.775,78 zł
Wartość dofinansowania: 278.609,41 zł

Dane teleadresowe punktu przedszkolnego i biura projektu:

Przedszkole Samorządowe w Kwaczale

Ul. Jana Pawła II 45, 32-566 Kwaczała
Tel. (12) 28 28 202

Dokumenty rekrutacyjne:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content