Klub Malucha Smerfna Chata

Projekt „Klub Malucha Smerfna Chata” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 – Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4. Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.4.1. – Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Liderem i głównym Beneficjentem projektu jest firma W3A.PL Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, Partnerem jest Biuro Usług w Pod Aniołem Hanna Katarzyna Zdrojewska, z siedzibą we Włocławku.

Projekt realizowany będzie w okresie od 01 sierpnia 2017r. Do 30 czerwca 2018r.

Celem głównym projektu jest umożliwienie powrotu na rynek pracy, po przerwie związanej u urodzeniem dziecka 25 kobietom zamieszkującym Włocławek. Dla realizacji tego celu utworzony zostanie klub malucha, gotowy na przyjęcie dzieci w wieku 1-3 lat. W ramach projektu pomieszczenia w których znajdować się będzie klub zostaną wyremontowane, wyposażone w meble, i pomoce umożliwiające sprawowanie opieki nad dziećmi oraz zabawki i pomoce dydaktyczne zapewniające prawidłowy rozwój dzieci, połączony z pierwszymi elementami nauki.

Dzieciom zostanie zapewniona bezpłatna opieka, sprawowana przez kadrę posiadającą odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.

Ogólna wartość projektu: 322.898,75 zł
Wartość dofinansowania: 274.463,93 zł

Dane teleadresowe punktu przedszkolnego i biura projektu:

Biuro Usług W Pod Aniołem
ul. Kolska 9, 87-800 Włocławek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content