Twoje Przedszkole w Obiechowie

W3A.PL Sp. z o.o. w partnerstwie z Gminą Słupia w okresie 1 sierpnia 2017r.- 30 czerwca 2018r. realizuje projekt o numerze RPSW.08.03.01-26-0009/17 pt. „Twoje Przedszkole w Obiechowie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego 8.3.1 Upowszechnienie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją rekrutacyjną.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Skip to content