Twoje przedszkole w Siechnicach

W3A.PL Sp. z o.o. w partnerstwie z Gminą Siechnice w okresie 1 sierpnia 2017r.- 31 sierpnia 2018r. realizuje projekt o numerze RPDS.10.01.02-02-0060/16 pt. „TwojePrzedszkole w Siechnicach” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 10. Edukacja, działania 10.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 10.1.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej ZIT WROF. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją rekrutacyjną oraz z zapytaniem ofertowym w formie rozeznania rynku na doposażenie przedszkola w Siechnicach.

HARMONOGRAMY WSPARCIA

1. Plany pracy – podstawa programowa:

2. Harmonogram szkoleń dla nauczycieli:

  • Dostępne wkrótce

3. Harmonogram wycieczek:

  • Dostępne wkrótce

4. Harmonogram zajęć dodatkowych:

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

DOKUMENTACJA OFERTOWA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content