Poszerzanie perspektyw zawodowych poprzez budowanie wyspecjalizowanej kadry IT

Projekt: „Poszerzanie perspektyw zawodowych poprzez budowanie wyspecjalizowanej kadry IT”
dofinansowywany ze środków Unii Europejskiej
Nr Projektu: RPWP.08.03.02-30-0169/16

Projekt realizowany jest przez:

W3A PL Sp. z o.o.
Ul. Śniadeckich 1/10
60-773 Poznań

w partnerstwie z:

Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki
Ul. Piękna 56a/3
50-506 Wrocław

Blue Sun Consulting Sp. z o.o.
Pl. Solny 15
50-062 Wrocław

Projekt jest realizowany od dnia 01 grudnia 2016 roku do 30 listopada 2018 roku na terenie Poznania, Piły, Gniezna, Leszna, Ostrowa Wlkp.


Celem głównym Projektu jest:

Podniesienie kwalifikacji zawodowych 240 os. dorosłych (60K i 180M) w wieku aktywności zawodowych, w szczególności w wieku 25-64 lat, wyłącznie które nie uczestniczyły we wsparciu LLL (life long learning) oferowanych w POKL, z Poznania, Piły, Gniezna, Leszna Ostrowa Wlkp. woj. wielkopolskie, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kwalifikacji, przez uczestnictwo w kursach zawodowych z branży IT, kończących się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu/dyplomu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych niezbędnej na rynku pracy. Projekt dedykowany jest osobom pracującym lub chcącym pracować w zawodach związanych m.in. z projektowaniem i administrowaniem lokalnych sieci komputerowych, tworzeniem aplikacji internetowych i baz danych, administrowaniem bazami danych.

W ramach wsparcia przewiduje się następujące szkolenia:

 1. Kurs Umiejętności Zawodowych (Kwalifikacja E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i
  baz danych oraz administrowanie bazami) dla 120 UP. Szkolenie obejmuje podstawę
  programową dla kwalifikacji E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz
  administrowanie bazami (420 godz. lekc.) w tym:
  – Tworzenie stron internetowych (K.E.14/1) 140h
  – Tworzenie baz danych i administrowanie bazami danych (K.E.14/2) 140h
  – Tworzenie aplikacji internetowych (K.E.14/3) 140h
 2. Kurs Umiejętności Zawodowych Kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami) dla 120 UP. Szkolenie obejmuje podstawę
  programową dla kwalifikacji E.13.Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (300godz. lekc.) w tym:
  – Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej (K.E.13/1)100h
  – Konfigurowanie urządzeń sieciowych (K.E.13/2)100h
  – Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi (K.E.13/3)100h

Szkolenia są bezpłatne. Zapewniamy również materiały szkoleniowe, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

UWAGA! Jeden uczestnik może korzystać ze wsparcia tylko w jednym szkoleniu komputerowym.

W Projekcie mogą uczestniczyć osoby, które:
– zgłaszają z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji TIK,
– zamieszkują, uczą się lub pracują na terenie miasta Poznań (w rozumieniu przepisów KC),
– są w wieku aktywności zawodowej, w szczególności osoby w przedziale 25-64 lat,
– nie uczestniczyły we wsparciu LLL w ramach POKL 1*
– osoby niepełnosprawne

Biuro Projektu:

Ul. Piątkowska 110a/1 Poznań
tel. 600115598
e-mail. rekrutacja8.3@w3a.pl


* Termin life long learning – LLL rozumiany jest jako wszelkie działania związane z uczeniem się podjętym w życiu, w celu poszerzenia wiedzy, udoskonalenia umiejętności/kompetencji i/lub kwalifikacji z powodów osobistych, społecznych i/lub zawodowych. Realizacja założeń modelu LLL może odbywać się w różnoraki sposób, m.in. poprzez: udział w szkoleniach, kursach zawodowych, studiach podyplomowych, udział w wyjazdach studyjnych, konferencjach, seminariach, zajęciach e-learningowych, organizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) 2007-2013.

Pliki do pobrania:

harmonogramy:
xlsxHarmonogram_wsparcia_1_.xlsx
xlsxHarmonogram_wsparcia_2.xlsx
xlsxHarmonogram_wsparcia_3.xlsx

Dokumenty rekrutacyjne:
docxregulamin_W3A.docx
docxumowa_uczestnictwa_w_projekcie_W3A.PL.docx
docxzałącznik_nr_1_-_formularz_zgłoszeniowy_W3A.docx
docxzałącznik_nr_1_do_umowy_W3A.docx
docxzałącznik_nr_2_-_oświadczenie_uczestnika.docx
docxzałącznik_nr_2_do_umowy.docx
docxzałącznik_nr_3_-oświadczenie_o_spełnianiu_kryteriów_W3A.docx

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content